Üdvözlöm!


Ez a magányosok vonalának a weboldala, örülök hogy felkereste az oldalt.

Minden tudásommal próbálom jobbá tenni ügyfeleim életét.

+36 90 603 705

Díjazás: Indított perc / Nettó 400,-Ft + 27% ÁFA, azaz Bruttó 508,-Ft

Üdvözlöm!

A magányosok vonalát azért hoztam létre, mert ebben a rohanó világban nagyon sok a magányos, egyedül élő ember. Sokan vágynak arra, hogy legyen valaki akit felhívhassanak magányos óráikban. Én értékesítéssel foglalkozok és a munkám során megdöbbenve tapasztaltam, hogy sok embernek nincs kivel beszélgetnie. Minden embert örömmel tölt el az, ha valaki meghallgatja és kap egy kis figyelmet. Az egyik hobbim az önfejlesztés, amiből nagyon sokat tanultam. Minden tudásommal próbálom jobbá tenni ügyfeleim életét. Jó dolog ha az ember meg tudja valakivel beszélni az örömeit, problémáit.

 Keressen Bizalommal!

+36 90 603 705

Díjazás:

Indított perc / Nettó 400,-Ft + 27% ÁFA, azaz Bruttó 508,-Ft

Szolgáltatás megnevezése: Emelt díjas telefonos csevegő vonal

Szolgáltatás rövid leírása: beszélgetés, lelki tanácsadás, felnőtt tartalom,

Szolgáltatáshoz kapcsolódó emelt díjas telefonszám:

+36 90 603 705

Díjazás:

Indított perc / Nettó 400,-Ft + 27% ÁFA, azaz Bruttó 508,-Ft


Általános szerződési feltételek ÁSZF

1. Szolgáltató (számhasználó) adatai

Tartalomszolgáltató neve: Eszei Richárd

Számhasználó neve: Eszei Richárd

Számhasználó weboldala: https://maganyosok-vonala.hu

Számhasználó postacíme: 7400 Kaposvár Sigray utca 6.

Számhasználó cégjegyzékszáma: 57306388

Területi hatály: az emelt díjas szolgáltatást magyarországi távközlési szolgáltatók ügyfelei vehetik igénybe, Hétfő-Vasárnap 9:00 és 20:00 között.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 70 947 6882 itt a panaszok és észrevételek kezelése történik.

ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: eszeir@gmail.com

2. A Szolgáltatás

Szolgáltatás megnevezése: Emelt díjas telefonos élőszavas csevegő vonal

Szolgáltatás rövid leírása: beszélgetés, lelki tanácsadás, felnőtt tartalom,

Az emelt díjas telefonszám kizárólag magyarországi telefonhálózatból és Magyarországon tartózkodó személy által érhető el, Hétfő-Vasárnap 9:00 és 20:00 között.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó emelt díjas telefonszám:

+36 90 603 705

Díjazás:

Indított perc / Nettó 400,-Ft + 27% ÁFA, azaz Bruttó 508,-Ft

A konzultáció során a hívó fél kérésére szóbeli tanácsadás telefonon keresztül történik. Az emelt díjas telefonos szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. üzemelteti. A szolgáltatás igénybevételének a díja percenként 400,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 508,-Ft. A telefonon történő konzultáció során az elhangzottakkal kapcsolatban a szolgáltató titoktartási kötelezettséggel tartozik a hívó fél által elmondottakkal kapcsolatban. A szolgáltatás igénybevételével a hívó fél vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A szolgáltatás költsége a hívó fél telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a szolgáltatást igénybe vevő telefontársasága szedi be. A szolgáltatást igénybe vevő hívó fél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a szolgáltatás igénybevételéből.

A szolgáltatás tartalma a hívó féltől függ, tehát a hívó fél meghatározhatja hogy milyen témával kapcsolatban, miről szeretne beszélni. Ha a hívó fél valamilyen problémának a megoldására tanácsot kér, a szolgáltató csak javaslatot tesz a probléma megoldásra. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem tud vállalni a hívó fél cselekedeteiért.3. A szolgáltatások igénybevétele

3.1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének általános feltételei:

  1. Ügyfél a jelen ÁSZF és vonatkozó mellékletei előzetes megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni;
  2. amennyiben természetes személy saját nevében veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a betöltött 18. életév;
  3. nem természetes személy általi igénybevétel esetén a távközlési szolgáltatás előfizetőjének felhatalmazása, illetőleg meghatalmazása (jogosultsága) a szolgáltatás igénybevételére, továbbá ezen meghatalmazott/felhatalmazott esetében a betöltött 18. életév;
  4. az eljáró személy a jelen ÁSZF-t és mellékleteit magára, illetőleg a távközlési szolgáltatás előfizetőjére nézve kötelező érvényűnek tekinti;
  5. Ügyfél adatkezelési hozzájárulása.

3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell egy, a telefonszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy a távközlési rendszerhez való hozzáféréssel, amely távközlési rendszerhez a Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A szolgáltatás igénybevételének díját a telefonszolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza.

A Szolgáltatások csak akkor vehetőek igénybe, amennyiben az Ügyfél a telefon-, vagy más szolgáltatójával kötött szerződésben az emelt díjas szolgáltatások igénybevételét engedélyezte.

3.3. Ezen felül rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefon készülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel, ezen telefonkészülék vagy eszköz technikai ismeretével.

3.4. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés vagy írásban vagy ráutaló magatartással jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá.

3.5. A Szolgáltatás igénybe vevője teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere a Szolgáltató rendszerét ne zavarja vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolatot azonnal felfüggesztésre kerül, és a Szolgáltató a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.

3.6. A hang emelt díjas szolgáltatás akkor teljesül maradéktalanul, amennyiben az ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a leírásban feltüntetett módon használja a szolgáltatást.

3.7. Amennyiben a 3.6. pontban írtak nem teljesülnek, üres, hibás, nem megfelelő tartalmú üzenet kerül elküldésre, a szolgáltatás nem teljesül, de annak díja számlázásra kerül.

4. Adatkezelési hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételekor

4.1. A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket először egymás között kísérelik meg rendezni.

A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amennyiben a bel- és külföldi pénzpiaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági előírások, ill. a Szerződésben a szolgáltatással kapcsolatos kockázatok, szabályok, vagy a Szerződésből eredő jogviszonyt érintő egyéb változások következnek be.

  • A szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a hívó féllel folytatott beszélgetést semmilyen formában nem rögzíti. A telefonálás anonim, nem szükséges megadni a nevet, lakcímet és bármilyen személyes adatot. A kommunikáció során a szolgáltató nem hoz semmilyen döntést a hívó fél helyett, annak kifejezett kérésére sem. Csupán alternatívákat jelenít meg a hívó fél számára az adott témában. A döntés kizárólag a hívó fél felelőssége.
  • A szolgáltatást 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek vehetik igénybe. A 18. életévüket be nem töltött személyek csak írásos szülői hozzájárulás vagy engedély megléte esetén vehetik igénybe a szolgáltatást, amelyet kérés esetén be kell tudniuk mutatni a szolgáltatónak.

A szolgáltatás igénybe vétele a jelen a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására. Jelen ÁSZF-et a szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani és köteles a módosított változatot a szolgáltatást igénybe vevő számára elérhetővé tenni.